Jag blev senare driftchef och satt i Telia Mobiles företagsledning till dess jag bytte till Internetverksamheten c:a 2003. Mitt föredrag handlar om mobiltelefonin i Sverige från dess början på 1950- talet till dess Iphone kom 2008 och förändrade allt.

Vi öppnar kl 18.30, fika finns från kl 19.00 och föredraget börjar kl 19.30.

Adressen är Oxnövägen 6, 137 96 Gålö.
Vi försöker också sända live via Jitsi: https://meet.jit.si/SK0QO

Ange din anropssignal eller namn. Vi accepterar inte anonyma inloggningar.

Vi kommer att lägga upp en förinspelad verson av föredraget efteråt och kommer inte att göra någon inspelning av Jitsi- föredraget.

Välkommen!
Stefan SM0ASB