Välkommen till SKØQO Södertörns Radioamatörer
Notera att det här är vår GAMLA hemsida - sparad av historiska skäl
Den NYA hittar du på www.sk0qo.se