SK0QO deltog i SAC-testen på CW

Vi deltog i SAC CW från klubbstugan på CW. Konditionerna var besvärliga – endast 3 band fungerade för annat än något enstaka qso – och även på dessa band var det tunt med dx-kontakterna.

Däremot fungerade vår utrustning utmärkt. Vi fick nöja oss med 921 qso – de senaste 5 åren har vi haft betydligt flera qso. Vi som körde var Lasse  SA0BJL, Lasse SM0FDO, Kalle SM0NUE och Ingemar SM0DSF. Kontakterna fördelade sig så här mellan de olika banden:
15m     10    
20m    228
40m    379
80m    304