Föreläsning om FT8 onsdag den 6 april på klubben samt över Jitsi.

Lär dig mer om den idag populära formen av radiokommunikation, protokollet FT8 som den också kallas, där endast den mest nödvändiga informationen utväxlas: anropssignal, motstationens anropssignal, signalstyrka samt era respektive lokatorrutor.

Det är Micke SM0LYC som föreläser.

Onsdag 6 april. Föredraget startar kl 19.30, fika finns från kl 19.00

Vi håller till i klubbstugan på Gålö.

Det blir utsändning parallellt över Jitsi. Gå in på: meet.jit.si/SK0QO
Glöm inte att skriva in ditt namn.

Välkommen!