Om satelliten "QO100" samt avstörning med ferriter, onsdag den 27 november i Jordbro.

Vi får besök av Micke SM0EPX som berättar om den nya geosynkrona amatörradiosatelliten "QO100" samt visar utrustning som behövs för att kunna lyssna på eller köra över den.

 

Vidare får vi veta hur man med enkel utrustning kan mäta resultatet när man kopplar in ferritkärnor vid avstörning. Micke är avstörningsfunktionär i SM0.

OBS mötet är på Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.

Fika finns från kl 19.00 och mötet startar kl 19.30.

Alla Välkomna! /Södertörns Radioamatörer.

eshail 2 qatar oscar 100

jdmcajbocdbljelh