Styrelsen för SödRa för år 2018

 

Ordförande
Carl-Gunnar Holm

SM5CTM


070-424 18 64

Vice ordf.
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

070-343 99 69

Kassör
Karl-Erik Färdigh

SM0NUE

08-777 24 52
073-964 96 62 

Sekreterare
Gunnar Lövsund

SM0BYO

070 657 15 66

Ledamot
Fredrik Brask

SA0FBR


070-618 34 43

Ledamot
Gun Ahtola
SM0YDQ
070-687 18 26
Ledamot
Nils Willart
SM0FNV
 

Suppleant
Preben Sörensen

SM0WJH

 

Suppleant
Bengt Knutsson
SM0DCD

 

   

 

 

Föreningsfunktionärer

Webbansvarig
Christer Jonson
SA0BFC  
Bulle/QO-nät
Vakant
   
Kursansvarig
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 070-343 99 69
QSL-manager och ansvarig för tester
Ingemar Johansson
SM0DSF 070-775 34 84
Lärare telegrafikurs
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 070-343 99 69
Materielförvaltningsgrupp
Lars-Erik Jacobsson SM0FDO (sammankallande),
Nils Willart SM0FNV, Ingemar Thagesson SM0SYQ,
Kalle Färdigh SM0NUE

 

 
Redaktör SödRa Nyhetsblad och informationsansvarig
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 070-343 99 69
Repeatergrupp
Nils Willart SM0FNV, (sammankallande) Christer Jonson SA0BFC,
Erik Edbladh SM0GBY, Björn Hultberg SA0BFF

 

 

Ungdomsansvarig
Nils Willart
SM0FNV  
Dataansvarig
Jan-Olof Nilsson
SM0IFP  
Samordnare för Fyrtesten & Museum Ships
Vakant
   
Samordnare för programkvällar
Ingemar Johansson
 
SM0DSF  
Samordnare för Prylmarknad
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 070-343 99 69
     
Revisor (sammankallande)
Börje Carlsson
SM0EYT 08-500 224 38
Revisor
Lennart Pålryd
SM5AOG  

Valberedning

   (sammankallande)
   (epost:  )

   
     
Personuppgiftsansvarig
Karl-Erik Färdigh
SM0NUE

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Avgifter för 2023

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Om Cookies