SB KEP @ ARL $ARLK004
ARLK004 Keplerian data

ZCZC SK04
QST de W1AW 
Keplerian Bulletin 4 ARLK004
>From ARRL Headquarters
Newington, CT January 15, 2021
To all radio amateurs 

SB KEP ARL ARLK004
ARLK004 Keplerian data

Special thanks to AMSAT-NA (AMSAT.ORG) for the following Keplerian
data.

Decode 2-line elsets with the following key:
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN
G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM

0 AO-07
1 7530U 74089B  21015.52245480 -.00000050 00000-0 -26313-4 0 9998
2 7530 101.8334 350.3184 0012150 317.2644 153.9596 12.53646902112805
0 FO-29
1 24278U 96046B  21015.46020471 .00000003 00000-0 38471-4 0 9991
2 24278 98.5848 103.6040 0350347 185.7869 173.9173 13.53101792205805
0 ISS
1 25544U 98067A  21015.72819098 .00001823 00000-0 40800-4 0 9993
2 25544 51.6460 16.8099 0000317 241.8671 291.3618 15.49298022264966
0 SO-50
1 27607U 02058C  21015.48673502 .00000005 00000-0 21009-4 0 9992
2 27607 64.5560 86.0829 0029347 89.5942 270.8524 14.75702449972149
0 CO-55
1 27844U 03031E  21014.90552540 .00000044 00000-0 39627-4 0 9999
2 27844 98.6815 25.4383 0010244 158.0189 202.1430 14.22282080910159
0 RS-22
1 27939U 03042A  21015.45766483 .00000099 00000-0 26470-4 0 9992
2 27939 98.1169 153.8536 0013737 48.5936 311.6455 14.66932864925092
0 RS-30
1 32953U 08025A  21015.47065606 .00000028 00000-0 12906-3 0 9991
2 32953 82.5043 146.0798 0018608 311.6911 48.2573 12.43099537573979
0 KKS-1
1 33499U 09002H  21015.15743585 .00000109 00000-0 23894-4 0 9996
2 33499 98.2894 241.5001 0009352 162.5558 197.5973 14.75606667644232
0 AO-71
1 37854U 11061E  21015.54182320 .00001420 00000-0 77427-4 0 9998
2 37854 101.7129 222.5875 0156118 150.8714 210.1320 15.08058322503886
0 AO-73
1 39444U 13066AE 21014.93570201 .00000314 00000-0 44725-4 0 9999
2 39444 97.5711  9.6784 0056466 296.3571 63.1852 14.82292773385286
0 XW-2A
1 40903U 15049E  21015.43514800 .00002936 00000-0 65730-4 0 9994
2 40903 97.2603 70.2984 0011877 205.5520 280.0998 15.44216562299178
0 XW-2F
1 40910U 15049M  21015.47469875 .00001547 00000-0 78126-4 0 9997
2 40910 97.4702 22.4355 0014291 350.0475 163.7653 15.18520405294509
0 XW-2B
1 40911U 15049N  21015.45379059 .00000893 00000-0 49038-4 0 9993
2 40911 97.4809 20.2297 0014053  3.1536 154.3871 15.16627809294297
0 IO-86
1 40931U 15052B  21015.49696348 .00000640 00000-0 25624-7 0 9994
2 40931  5.9984 263.2233 0013332 36.5509 323.5624 14.76658094286657
0 CAS-4B
1 42759U 17034B  21015.51967981 .00000363 00000-0 35334-4 0 9991
2 42759 43.0182 301.7484 0011091 287.1122 242.1015 15.10042688198029
0 CAS-4A
1 42761U 17034D  21015.51897552 .00000414 00000-0 38312-4 0 9996
2 42761 43.0194 300.9135 0011679 287.0404 242.1414 15.10123668198024
0 AO-91
1 43017U 17073E  21015.47703952 .00000589 00000-0 50262-4 0 9990
2 43017 97.7173 285.4611 0257332 79.3839 283.6243 14.79255145170503

Keplerian bulletins are transmitted twice weekly from W1AW. The
next scheduled transmission of these data will be Tuesday, January 
19, 2021, at 2330z on Baudot and BPSK31.
NNNN
/EX

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

Under tiden kommer vi att erbjuda möten via JitSi, häng med du också!

Logga in/ut