SB KEP @ ARL $ARLK003
ARLK003 Keplerian data

ZCZC SK03
QST de W1AW 
Keplerian Bulletin 3 ARLK003
>From ARRL Headquarters
Newington, CT January 12, 2021
To all radio amateurs 

SB KEP ARL ARLK003
ARLK003 Keplerian data

Special thanks to AMSAT-NA (AMSAT.ORG) for the following Keplerian
data.

Decode 2-line elsets with the following key:
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN
G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM

0 AO-07
1 07530U 74089B  21012.57057060 -.00000045 00000-0 19077-5 0 9998
2 07530 101.8328 347.3757 0012177 322.9767 151.6865 12.53646932112197
0 FO-29
1 24278U 96046B  21012.50234994 -.00000027 00000-0 85134-5 0 9996
2 24278 98.5853 101.0330 0350225 193.4438 165.7184 13.53101655205155
0 ISS
1 25544U 98067A  21012.62808402 .00001184 00000-0 29335-4 0 9996
2 25544 51.6465 32.1525 0000440 214.7828 296.3469 15.49282318264483
0 SO-50
1 27607U 02058C  21012.57271402 .00000000 00000-0 20281-4 0 9998
2 27607 64.5560 94.9926 0029368 91.1564 269.2903 14.75701671971572
0 CO-55
1 27844U 03031E  21012.58399582 .00000055 00000-0 44537-4 0 9994
2 27844 98.6815 23.1526 0010132 164.5146 195.6344 14.22281651909829
0 RS-22
1 27939U 03042A  21012.59283672 .00000045 00000-0 16791-4 0 9994
2 27939 98.1157 151.0164 0013952 56.6332 303.6208 14.66931853924672
0 RS-30
1 32953U 08025A  21012.49277654 .00000028 00000-0 12906-3 0 9998
2 32953 82.5040 147.9300 0018684 318.3635 41.6021 12.43099498573607
0 KKS-1
1 33499U 09002H  21012.58067368 .00000129 00000-0 26819-4 0 9990
2 33499 98.2895 238.8589 0009172 170.6146 189.5235 14.75605887643421
0 AO-71
1 37854U 11061E  21012.48981377 .00002031 00000-0 10725-3 0 9993
2 37854 101.7122 217.9506 0156167 159.9462 200.7980 15.08050150502979
0 AO-73
1 39444U 13066AE 21012.50554359 .00000371 00000-0 51598-4 0 9995
2 39444 97.5708  7.3786 0056586 304.4988 55.0890 14.82291019384334
0 XW-2A
1 40903U 15049E  21012.45470378 .00002332 00000-0 52638-4 0 9997
2 40903 97.2610 67.3227 0011417 217.2048 270.5590 15.44196430298710
0 XW-2F
1 40910U 15049M  21012.50895840 .00001245 00000-0 63541-4 0 9993
2 40910 97.4707 19.5061 0014624  0.4168 151.0354 15.18509542294057
0 XW-2B
1 40911U 15049N  21012.54422304 .00001076 00000-0 58381-4 0 9997
2 40911 97.4815 17.3606 0014524 13.1920 108.6457 15.16623064293858
0 IO-86
1 40931U 15052B  21011.10677693 .00000596 00000-0 -62478-5 0 9997
2 40931  6.0041 294.5153 0013898 335.0846 24.8978 14.76657660286009
0 CAS-4B
1 42759U 17034B  21012.33876700 .00000286 00000-0 30689-4 0 9998
2 42759 43.0184 319.2288 0010826 269.3034 228.0154 15.10038716197546
0 CAS-4A
1 42761U 17034D  21012.33831286 .00000283 00000-0 30452-4 0 9996
2 42761 43.0194 318.3931 0011315 270.7157 227.0037 15.10119239197540
0 AO-91
1 43017U 17073E  21012.29782505 .00000716 00000-0 59920-4 0 9990
2 43017 97.7172 282.4054 0257371 89.6962 273.3736 14.79252050170037

Keplerian bulletins are transmitted twice weekly from W1AW. The
next scheduled transmission of these data will be Friday, January 15,
2021, at 2330z on Baudot and BPSK31.
NNNN
/EX

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

Under tiden kommer vi att erbjuda möten via JitSi, häng med du också!

Logga in/ut