SB KEP @ ARL $ARLK002
ARLK002 Keplerian data

ZCZC SK02
QST de W1AW 
Keplerian Bulletin 2 ARLK002
>From ARRL Headquarters
Newington, CT January 8, 2021
To all radio amateurs 

SB KEP ARL ARLK002
ARLK002 Keplerian data

Special thanks to AMSAT-NA (AMSAT.ORG) for the following Keplerian
data.

Decode 2-line elsets with the following key:
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN
G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM

0 AO-07
1 07530U 74089B  21008.49984091 -.00000030 00000-0 94382-4 0 9992
2 07530 101.8321 343.3178 0012212 330.8259 139.9321 12.53646834111687
0 FO-29
1 24278U 96046B  21008.21346773 -.00000063 00000-0 -27387-4 0 9994
2 24278 98.5858 97.3048 0350047 204.5543 153.8574 13.53101742204579
0 ISS
1 25544U 98067A  21008.62724215 .00002004 00000-0 44097-4 0 9994
2 25544 51.6456 51.9473 0000541 195.0299 307.1120 15.49271325263861
0 SO-50
1 27607U 02058C  21008.50663553 -.00000001 00000-0 20210-4 0 9992
2 27607 64.5560 107.4248 0029393 93.3210 267.1256 14.75700547970971
0 CO-55
1 27844U 03031E  21008.50372954 .00000051 00000-0 42656-4 0 9991
2 27844 98.6816 19.1352 0009926 176.1159 184.0097 14.22280809909241
0 RS-22
1 27939U 03042A  21008.56843115 .00000122 00000-0 30461-4 0 9996
2 27939 98.1152 147.0318 0014099 68.3466 291.9241 14.66931075924081
0 RS-30
1 32953U 08025A  21008.54909903 .00000028 00000-0 12906-3 0 9998
2 32953 82.5036 150.3817 0018757 327.2255 32.7659 12.43099425573115
0 KKS-1
1 33499U 09002H  21008.51209880 .00000113 00000-0 24462-4 0 9990
2 33499 98.2897 234.6886 0008882 183.5489 176.5657 14.75604461642821
0 AO-71
1 37854U 11061E  21008.50889452 .00002555 00000-0 13290-3 0 9993
2 37854 101.7125 211.9019 0156199 171.8168 188.5649 15.08031595502377
0 AO-73
1 39444U 13066AE 21008.52278128 .00000385 00000-0 53381-4 0 9996
2 39444 97.5706  3.6098 0056810 317.8500 41.8352 14.82287574383746
0 XW-2A
1 40903U 15049E  21008.49954609 .00002854 00000-0 64053-4 0 9993
2 40903 97.2608 63.3724 0011186 233.2312 241.9181 15.44178429298109
0 XW-2F
1 40910U 15049M  21008.54847175 .00001527 00000-0 77162-4 0 9997
2 40910 97.4714 15.5926 0014953 13.8961 100.8861 15.18499362293451
0 XW-2B
1 40911U 15049N  21008.45783600 .00001002 00000-0 54620-4 0 9992
2 40911 97.4818 13.3291 0014741 26.6553 118.4075 15.16614230293231
0 IO-86
1 40931U 15052B  21008.33758481 .00000890 00000-0 34718-4 0 9994
2 40931  6.0004 314.2709 0014060 302.1114 57.8128 14.76660286285594
0 CAS-4B
1 42759U 17034B  21008.43751472 .00000389 00000-0 36869-4 0 9992
2 42759 43.0183 340.6703 0010433 248.1695 256.9106 15.10034708196955
0 CAS-4A
1 42761U 17034D  21008.43727319 .00000401 00000-0 37558-4 0 9999
2 42761 43.0196 339.8378 0011161 248.0138 257.4933 15.10115324196958
0 AO-91
1 43017U 17073E  21008.30685927 .00000587 00000-0 50087-4 0 9998
2 43017 97.7172 278.5698 0257350 102.6354 260.3763 14.79246410169447

Keplerian bulletins are transmitted twice weekly from W1AW. The
next scheduled transmission of these data will be Tuesday, January 
12, 2021, at 2330z on Baudot and BPSK31.
NNNN
/EX

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

Under tiden kommer vi att erbjuda möten via JitSi, häng med du också!

Logga in/ut