SB KEP @ ARL $ARLK001
ARLK001 Keplerian data

ZCZC SK01
QST de W1AW 
Keplerian Bulletin 1 ARLK001
>From ARRL Headquarters
Newington, CT January 5, 2021
To all radio amateurs 

SB KEP ARL ARLK001
ARLK001 Keplerian data

Special thanks to AMSAT-NA (AMSAT.ORG) for the following Keplerian
data.

Decode 2-line elsets with the following key:
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN
G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM

0 AO-07
1 07530U 74089B  21005.54730677 -.00000028 00000-0 10692-3 0 9992
2 07530 101.8317 340.3748 0012236 336.5413 134.7254 12.53646792111314
0 FO-29
1 24278U 96046B  21005.25562637 -.00000047 00000-0 -10603-4 0 9999
2 24278 98.5861 94.7336 0349921 212.2184 145.7144 13.53101869204179
0 ISS
1 25544U 98067A  21005.65916024 .00000359 00000-0 14531-4 0 9996
2 25544 51.6457 66.6353 0000701 180.7350 316.4489 15.49254565263407
0 SO-50
1 27607U 02058C  21005.59261088 .00000039 00000-0 25950-4 0 9991
2 27607 64.5556 116.3342 0029464 94.8717 265.5751 14.75699722970544
0 CO-55
1 27844U 03031E  21005.54905243 .00000048 00000-0 41123-4 0 9999
2 27844 98.6816 16.2259 0009747 184.6304 175.4785 14.22280287908823
0 RS-22
1 27939U 03042A  21005.56717658 .00000139 00000-0 33456-4 0 9990
2 27939 98.1163 144.0607 0014115 77.2273 283.0514 14.66930210923641
0 RS-30
1 32953U 08025A  21005.49073679 .00000028 00000-0 12906-3 0 9991
2 32953 82.5026 152.2827 0018827 334.0535 25.9596 12.43099462572733
0 KKS-1
1 33499U 09002H  21005.59628461 .00000121 00000-0 25706-4 0 9996
2 33499 98.2899 231.6997 0008684 193.0639 167.0345 14.75603555642390
0 AO-71
1 37854U 11061E  21005.52316878 .00002169 00000-0 11409-3 0 9990
2 37854 101.7124 207.3657 0156244 180.6810 179.4214 15.08017043501925
0 AO-73
1 39444U 13066AE 21005.48507797 .00000460 00000-0 62449-4 0 9994
2 39444 97.5706  0.7353 0057016 327.9773 31.7981 14.82285040383293
0 XW-2A
1 40903U 15049E  21005.45607670 .00002743 00000-0 61676-4 0 9994
2 40903 97.2610 60.3336 0010985 245.8413 241.7079 15.44160677297632
0 XW-2F
1 40910U 15049M  21005.51802999 .00001556 00000-0 78573-4 0 9995
2 40910 97.4703 12.5983 0015074 23.7258 95.4594 15.18490361292993
0 XW-2B
1 40911U 15049N  21005.49230429 .00001106 00000-0 59930-4 0 9993
2 40911 97.4819 10.4035 0015010 36.4840 127.6638 15.16608445292781
0 IO-86
1 40931U 15052B  21003.47463961 .00000754 00000-0 15838-4 0 9991
2 40931  5.9984 348.9566 0013073 231.4372 128.4639 14.76657788284872
0 CAS-4B
1 42759U 17034B  21005.45933235 .00000389 00000-0 36866-4 0 9997
2 42759 43.0192 357.0382 0010344 229.7278 266.8921 15.10031226196501
0 CAS-4A
1 42761U 17034D  21005.45926297 .00000409 00000-0 38045-4 0 9994
2 42761 43.0202 356.2064 0010981 230.4650 266.6536 15.10111918196501
0 AO-91
1 43017U 17073E  21005.46580784 .00000629 00000-0 53289-4 0 9991
2 43017 97.7173 275.8392 0257295 111.8457 251.0334 14.79242879169023

Keplerian bulletins are transmitted twice weekly from W1AW. The
next scheduled transmission of these data will be Friday, January 8,
2021, at 2330z on Baudot and BPSK31.
NNNN
/EX

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

Under tiden kommer vi att erbjuda möten via JitSi, häng med du också!

Logga in/ut