Senaste nyheterna

Konferensen rullar på, nu är vi i slutet av den andra veckan och en del saker börjar falla på plats medan andra är lika, eller mer, oklara som dom var från början.

Efter många långa mötespass och intensiva diskussioner ser det nu ut som att bandet 50-52 MHz av konferensen kommer att pekas ut som amatörradioband i region 1, dvs samma tilldelning som Sverige haft sedan många år. Det finns ett antal länder i regionen som har andra önskemål men då kommer deras önskemål att avspeglas i en s.k. fotnot. En del länder gör hela bandet 50-54 MHz tillgängligt medan andra har olika begränsningar för att skydda t.ex analog TV och ytterligare andra länder vill ha en halv MHz av de två med primär status för amatörradion medan resten av de två MHz har sekundär status. Med den modell vi har i Sverige där frekvenserna är undantagna från tillståndsplikt, spelar en sådan lösningen inte någon roll men i andra länder med tillståndsgivning kan det vara av intresse. Men, som sagt, det är en bit kvar innan beslutet är fattat.

Värdsradiokonferensen, WRC, som nu är inne på sin nionde dag, eller tionde om vi räknar lördagens möten också, är som vanligt en rätt seg historia. Allt inom ITU, och för övrigt även CEPT, är ju konsensusstyrt så att alla måste vara överens om beslutet, dvs det finns ingen som har större makt och kan bestämma över de andra. Det är därför det ofta blir många och långa debatter om de olika frågorna. Dels diskuteras själva sakfrågorna men också bakomliggande politiska frågor och argument som mer handlar om konkurrens och skydd för egen industri även om ingen tillstår det. Så diskussionerna kan ibland bli rätt märkliga när man säger en sak men egentligen argumenterar för något annat.

När vi nu är en bit in i andra veckan så har frågan om amatörradio i 50-54 MHz även i region 1, dit Sverige hör, tagit ett par steg tillbaka igen. Det är flera länder, bla flera afrikanska länder, som har åsikter om en framtida användning av amatörradio i bandet. Under senaste sessionen igår kväll blev det långdragna diskussioner och till slut såg otdförande ingen väg framåt utan han ajournerade mötet en stund för att ge plats för diskussioner "på golvet".

Nu har WRC, Världsradiokonferensen i Egypten, gått in på andra veckan och förhandlingarna börjar hårdna när de olika delegaterna vill ha sitt lands vilja igenom.

Diskussionerna om harmonisering av  6-meters amatörradioband mellan de olika regionerna har gått lite trögt första veckan men nu börjar åsikterna enas. Under förhandlingarna har de olika förslagen  diskuterats och jämkats och som det ser ut nu kan det bli ett 2 MHz brett band mellan 50-52 MHz som görs möjligt att använda för amatörradio i region 1, dvs där Sverige finns. Men det är inte på något sätt klart ännu.

Nu har Världsradiokonferensen startat, den här gången i Sharm el-Sheikh (شرم الشيخ ) en stad med runt 75000 invåndare på Sinai-halvön i Egypten.

Konferensen, eller WRC, som den brukar kallas hålls normalt vart fjärde år och är ITU-världens högsta beslutande organ. ITU är ju ett FN-organ med uppgift att främja radio- och telekommunikation i världen. ITU grundades 1865 och har sitt säte i Geneve i Schweiz.

QO-Translate

svnlenetfifrderu

Om Cookies

Programmet

23 nov 2019
00:00
CQWW-CW-test
23 nov 2019
00:00
CQWW-CW-test
27 nov 2019
19:30 - 21:00
Om satelliten "QO100" samt avstörning med ferriter
04 dec 2019
19:30 - 21:30
Kvällsträff i klubbstugan
11 dec 2019
19:30 - 21:00
Kvällsträff i klubbstugan

Logga in/ut