Senaste nyheterna

... och det är inte riktigt lika intensivt med möten även om de flesta av oss i den svenska delegationen har möten under 10 timmar eller mer...

Diskussionen om amatörradio i 6-metersbandet är för stunden klar, nu ska förslaget upp för beslut högre upp i hierarkin och det återstår att se hur det går där.

Konferensen rullar på, nu är vi i slutet av den andra veckan och en del saker börjar falla på plats medan andra är lika, eller mer, oklara som dom var från början.

Efter många långa mötespass och intensiva diskussioner ser det nu ut som att bandet 50-52 MHz av konferensen kommer att pekas ut som amatörradioband i region 1, dvs samma tilldelning som Sverige haft sedan många år. Det finns ett antal länder i regionen som har andra önskemål men då kommer deras önskemål att avspeglas i en s.k. fotnot. En del länder gör hela bandet 50-54 MHz tillgängligt medan andra har olika begränsningar för att skydda t.ex analog TV och ytterligare andra länder vill ha en halv MHz av de två med primär status för amatörradion medan resten av de två MHz har sekundär status. Med den modell vi har i Sverige där frekvenserna är undantagna från tillståndsplikt, spelar en sådan lösningen inte någon roll men i andra länder med tillståndsgivning kan det vara av intresse. Men, som sagt, det är en bit kvar innan beslutet är fattat.

Värdsradiokonferensen, WRC, som nu är inne på sin nionde dag, eller tionde om vi räknar lördagens möten också, är som vanligt en rätt seg historia. Allt inom ITU, och för övrigt även CEPT, är ju konsensusstyrt så att alla måste vara överens om beslutet, dvs det finns ingen som har större makt och kan bestämma över de andra. Det är därför det ofta blir många och långa debatter om de olika frågorna. Dels diskuteras själva sakfrågorna men också bakomliggande politiska frågor och argument som mer handlar om konkurrens och skydd för egen industri även om ingen tillstår det. Så diskussionerna kan ibland bli rätt märkliga när man säger en sak men egentligen argumenterar för något annat.

När vi nu är en bit in i andra veckan så har frågan om amatörradio i 50-54 MHz även i region 1, dit Sverige hör, tagit ett par steg tillbaka igen. Det är flera länder, bla flera afrikanska länder, som har åsikter om en framtida användning av amatörradio i bandet. Under senaste sessionen igår kväll blev det långdragna diskussioner och till slut såg otdförande ingen väg framåt utan han ajournerade mötet en stund för att ge plats för diskussioner "på golvet".

Nu har WRC, Världsradiokonferensen i Egypten, gått in på andra veckan och förhandlingarna börjar hårdna när de olika delegaterna vill ha sitt lands vilja igenom.

Diskussionerna om harmonisering av  6-meters amatörradioband mellan de olika regionerna har gått lite trögt första veckan men nu börjar åsikterna enas. Under förhandlingarna har de olika förslagen  diskuterats och jämkats och som det ser ut nu kan det bli ett 2 MHz brett band mellan 50-52 MHz som görs möjligt att använda för amatörradio i region 1, dvs där Sverige finns. Men det är inte på något sätt klart ännu.

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Logga in/ut

Om Cookies