Senaste nyheterna

När vi nu är en bit in i andra veckan så har frågan om amatörradio i 50-54 MHz även i region 1, dit Sverige hör, tagit ett par steg tillbaka igen. Det är flera länder, bla flera afrikanska länder, som har åsikter om en framtida användning av amatörradio i bandet. Under senaste sessionen igår kväll blev det långdragna diskussioner och till slut såg otdförande ingen väg framåt utan han ajournerade mötet en stund för att ge plats för diskussioner "på golvet".

Nu har WRC, Världsradiokonferensen i Egypten, gått in på andra veckan och förhandlingarna börjar hårdna när de olika delegaterna vill ha sitt lands vilja igenom.

Diskussionerna om harmonisering av  6-meters amatörradioband mellan de olika regionerna har gått lite trögt första veckan men nu börjar åsikterna enas. Under förhandlingarna har de olika förslagen  diskuterats och jämkats och som det ser ut nu kan det bli ett 2 MHz brett band mellan 50-52 MHz som görs möjligt att använda för amatörradio i region 1, dvs där Sverige finns. Men det är inte på något sätt klart ännu.

Nu har Världsradiokonferensen startat, den här gången i Sharm el-Sheikh (شرم الشيخ ) en stad med runt 75000 invåndare på Sinai-halvön i Egypten.

Konferensen, eller WRC, som den brukar kallas hålls normalt vart fjärde år och är ITU-världens högsta beslutande organ. ITU är ju ett FN-organ med uppgift att främja radio- och telekommunikation i världen. ITU grundades 1865 och har sitt säte i Geneve i Schweiz.

Prylmarknaden, rekord.

Text SMØFDO, Bild SMØCRT

Lördagens prylmarknad upplevde vi som den bästa hittills, större än tidigare.

Vi hade 67 bokade säljbord, besökande var 330 betalande plus alla säljare och funktionärer. Fullsatt helt enkelt. Kommersen verkade snurra för fullt, och alla var nöjda och glada.

QO-Translate

svnlenetfifrderu

Om Cookies

Programmet

22 jan 2020
19:30 - 21:00
Kvällsträff i klubbstugan
29 jan 2020
19:30 - 21:00
’Gobox’, komplett radioshack i en portabel låda
05 feb 2020
19:30 - 21:00
Kvällsträff i klubbstugan
12 feb 2020
19:30 - 21:00
Johan, SM0OHX, berättar om HUR man hittar övergivna platser
15 feb 2020
00:00 - 23:59
ARRL-test CW

Logga in/ut