Med anledning av den svåra jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien där hittills mer än 5000 personer har rapporteras avlidna, har den turkiska amatörorganisationen fått begäran om hjälp med katastrofsamband. Kommunikationen kommer främst att ske på VHF/UHF men även på 3,777 och 7,092 MHz.

Man har därför skickat ut en begäran via IARU att radioamatörer ska försöka hålla dessa frekvenser fria för att inte störa den pågående räddningsinsatsen.

Du kan läsa mer, på engelska, på IARU:s webbplats här


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

29 mar 2023
19:30 - 21:00
Mobiltelefonins utveckling
02 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
02 apr 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
05 apr 2023
19:30 - 21:00
Om portabeltrafik med SM0OEK, del 1
09 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen

Logga in/ut

Om Cookies