GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar vi från styrelsen i SödRa!

Samtidigt är det snart ett nytt verksamhetsår och därför vill vi också meddela att årsmötet 2023 kommer att hållas den 11 mars.

Mer information om detta kommer senare.


Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara inlämnade till styrelsen senast 2023-01-01. Skicka helst till .

Allra bästa hälsningar till var och en från
Stefan SM0ASB och styrelsen

 

God jul!


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Logga in/ut

Om Cookies