Amatörradiosändare förbjuds under minst 30 dagar i Ukraina

Med anledning av läget i Ukraina har undantagstillstånd utlysts i landet den 24 februari.

Bland en rad andra åtgärder så förbjöds användningen av amatörradiosändare för personligt och kollektivt bruk. Publik radio och TV ska regleras och förbud mot folksamlingar och strejker fanns också i beslutet.Även utökade personkontroller och aktiviteter för att upptäcka och stoppa sabotage fanns med i texten.

Beslutet gäller minst under 30 dagar men kan komma att förlängas eller förändras.

Tänk på att frekvenser som ligger i amatörradiobanden kan komma att användas för annat i samband militär eller räddningsverksamhet.


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 dec 2022
10:00 - 11:00
QO-ringen
04 dec 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
07 dec 2022
00:00
JULAVSLUT
11 dec 2022
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 dec 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin

Logga in/ut

Om Cookies