Meddelande från valberedningen inför styrelsevalet år 2022

SödRas valberedning önskar ditt förslag på kandidater till kommande val på årsmötet 2022.

 

De poster som skall väljas är dessa:

Ordförande på 2 år. Idag: Carl-Gunnar Holm/SM5CTM

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Gunnar Lövsund/SM0BYO

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Gun Ahtola/SM0YDQ

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Joakim Svanfeldt/SA0BSJ

Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Anders Ljunggren/SA0CCA

Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Anton Burström/SA0CPU

Revisor på 1 år. Idag: Börje Carlsson/SM0EYT (sammankallande)

Revisor på 1 år. Idag: Lennart Pålryd/SM5AOG

Vi önskar också förslag på kandidater till nästa valberedning, som ska väljas på ett år.

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av ”minst två ledamöter varav en utses som sammankallande”.

Skicka gärna mail till För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen per telefon. Vi önskar ditt förslag senast 15 december.

Ingemar Johansson/SM0DSF (sammankallande) Tel: 070-775 34 84

Mikael Björkgren/SM0LYC Tel: 070-594 99 16


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Logga in/ut

Om Cookies