Sedan mitten av år 2000 har den senast installerade amatörstationen från Ericsson gått problemfritt ombord på rymdstationen ISS. Det gjorde den ända fram till september förra året då den pensionerades och byttes ut mot modernare utrustning från Kenwood.

Delar av antennsystemet har dock hängt med lite längre och i januari i år byttes en koaxialkabel som monterades för elva år sedan. Arbetet utfördes under en "rymdpromenad". Kabeln hade tillverkats speciellt för ändamålet av European Space Agency (ESA) och Airbus. Tyvärr blev resultatet inte det förväntade utan stationen tystnade helt, lite oklart varför.

Stationen, som normalt använder signalen NA1SS, finns i den sk Columbus modulen på ISS och den var tyst i sex veckor innan man under ett nytt arbetspass utanför ISS bytte tillbaka till den tidigare kabeln igen och då fungerade allt igen. Arbetet skulle egentligen gjorts vid ett tidigare tillfälle i början av mars men pga tidsbrist då fick det vänta lite.

Men helt tyst var ändå inte ISS under tiden utan kontakterna med skolor och andra upprätthölls genom en ytterligare amatörradiostaion som finns i en annan led av ISS, i den sk Service modulen på den ryska sidan av stationen.

Den 14 mars kunde man konstatera att APRS-systemet ombord fungerade då signaler togs emot på flera platser i USA.

Läs mer om arbetet på ISS och ARISS-programmet här.