British Columbia QSO Party 2021 söker kontakter med övriga världen i ett arrangemang tillsammans med Orca DX och Contest Club.

Eventet är i två delar som äger rum 6 februari kl 1600 UTC till 0359 UTC den 7 februari OCH den 7 februari 1600 UTC - 2359 UTC.

Syftet med eventet beskriver dom så:

Objectives:

  • Stations outside British Columbia, make as many contacts as you can with VE7/VA7 stations.
  • British Columbia stations, make as many contacts as you can with other stations in the province as well as the rest of Canada, into the United States and beyond.

Om du vill delta och veta mer om arrangemanget och reglerna så kan du läsa mer på Orcas hemsida.

Mer info finns också Southgates hemsida