Från IARU meddelas det att temat för årets World Amateur Radio Day är fastställt till att vara 'Amateur Radio: Home but Never Alone'. Dagen infaller söndag den 18 april.

 

Bakgrunden till valet är naturligtvis den för många extrema isolering som blivit resultatet av den rådande pandemin som påverkat det mesta i världen under det förra året året, och sannolikt kommer att fortsätta göra det inom överskådlig tid.

På olika håll har det skapats olika lokala och internationella ringar som stöd och sällskap till de som är isolerade. Det man kallar "wellness nets" har varit till glädje, och även till nytta, eftersom man fått en naturlig "hälsocheck" varje dag utöver att ha någon att tala med.

Flera specialsignaler världen över med budskapet "Saty safe" har hörts på banden och antalet aktiviteter, liksom deltagare i olika tester, har under det gångna året varit ovanligt högt.

Eftersom pandemin kommer att pågå länge till och väl bortom den 18 april så tyckte man att valet av tema kändes naturligt.


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

14 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
21 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
28 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
04 sep 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
11 sep 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin

Logga in/ut

Om Cookies