Valberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2021

Styrelseledamot: Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO. Omval på 2 år.


Styrelseledamot: Karl-Erik Färdigh/SM0NUE. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Nils Willart/SM0FNV. Nyval på 2 år.

Styrelsesuppleant: Anton Burström/SA0CPU. Nyval på 1 år.
Styrelsesuppleant: Anders Ljunggren/SA0CCA. Omval på 1 år.

Revisor: Börje Carlsson/SM0EYT. Omval på 1 år.
Revisor: Lennart Pålryd/SM5AOG. Omval på 1 år.

Valberedningen består av:
Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande)
Ingemar Johansson/SM0DSF

 

Valberedningen har förutom möten, kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i
SödRa:s nyhetsblad samt föreningens hemsida, efterlyst förslag på kandidater. Vi har följt styrelsens arbete, intervjuat styrelsemedlemmar och tagit del av styrelsens protokoll.

Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE