Valberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2021

Styrelseledamot: Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO. Omval på 2 år.


Styrelseledamot: Karl-Erik Färdigh/SM0NUE. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Nils Willart/SM0FNV. Nyval på 2 år.

Styrelsesuppleant: Anton Burström/SA0CPU. Nyval på 1 år.
Styrelsesuppleant: Anders Ljunggren/SA0CCA. Omval på 1 år.

Revisor: Börje Carlsson/SM0EYT. Omval på 1 år.
Revisor: Lennart Pålryd/SM5AOG. Omval på 1 år.

Valberedningen består av:
Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande)
Ingemar Johansson/SM0DSF

 

Valberedningen har förutom möten, kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i
SödRa:s nyhetsblad samt föreningens hemsida, efterlyst förslag på kandidater. Vi har följt styrelsens arbete, intervjuat styrelsemedlemmar och tagit del av styrelsens protokoll.

Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE


QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

Under tiden kommer vi att erbjuda möten via JitSi, häng med du också!

Logga in/ut

Om Cookies