SödRa har under många år haft en repeater för D-star i drift men den har använts allt mer sällan.

Nu har gränsen för vad som kan anses rimligt passerats och den tas därför ur drift då den endast har använts ett tiotal gånger det senaste året.

 

Den sänder visserligen oftare men det beror på att den är kopplad till olika talgrupper så när dessa används någon annanstans så går sändaren igång trots att ingen aktivt använder repeatern. När den används så sällan för trafik är det slöseri både med utrustning, arbetskraft för att underhålla den och med el för att hålla den i drift och därför stängs den nu ner.