Meddelande från valberedningen

Valberedningen har fått förslag på Anton Burström, SA0CPU, som kandidat till styrelsevalet år 2021. Som en konsekvens av detta, och för att stå till medlemmarnas förfogande, så avgår Anton ur valberedningen med omedelbar verkan.

 

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av ”minst två ledamöter varav en utses som sammankallande”. Valberedningen förblir således i enlighet med stadgarna.

 

Bästa hälsningar

För valberedningen

Robert Malmqvist, SM0TAE

Sammankallande