Från ARRL kommer följande begäran om att hålla frekvensen 3590 kHz och 7242 kHz fria med anledning av orkanen Sally i USA.

Hurricane Sally: Request to keep frequencies clear

Northern Florida Section Emergency Coordinator Karl Martin, K4HBN, is requesting that stations not directly involved in the Amateur Radio Emergency Service response to Hurricane Sally please avoid 3.950 MHz (primary) and 7.242 MHz (backup)

ARES has activated in four Northern Florida counties. Shelters are open, and power and telecommunications outages are widespread, Martin reports.

Source ARRL
http://www.arrl.org/news/northern-florida-ares-requests-clear-frequencies-for-hf-nets


QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

No events

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

Under tiden kommer vi att erbjuda möten via JitSi, häng med du också!

Logga in/ut

Om Cookies