Engelska amatörradioföreningen RSGB kör ett evenemang på radio relaterat till Coronatider.
Det är en contest som pågår alla vardagar, men med olika moder och tider. SSB - CW - RTTY - FT4.
Ett utmärkt sätt att aktivera sig om man sitter i hemma. Varje test pågår 90 minuter och är ett utmärkt sätt att få radioträning.
Trafik på 80 - 10 m och med alla länder. Anrop CQ HQP. Meddelande RS(T) + löpnummer.Ett schema fram t o m 15 maj hittar du på:
https://www.rsgbcc.org/hf/

Regler hittar du här:
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/rhqp.shtml

OBS att din logg ska vara uppladdad senast dagen efter.
Lycka till!