Japan har nyligen fått tillgång till nya frekvenser i både 80 och 160 metersbanden har JARL, den japanska amatörorganisationen rapporterat. De nya frekvenserna och förändrade villkor ger möjlighet att köra bla FT8 på de internationella frekvenserna.

 

De nya frekvenserna som blir tillgängliga i Japan är

• 1,800 to 1,810 kHz
• 1,825 to 1,875 kHz
• 3,575 to 3,580 kHz
• 3,662 to 3,680 kHz

Det blir också möjligt att köra telefoni med SSB liksom SSTV vilket inte tidigare varit möjligt på 160 meter med den tidigare tilldelningen av frekvenser.

Man har också lättat på kraven när det gäller kommuniation med hjälp av en dator vilket tidigare krävde särskild ansökan och detta väntas öka användningen av digitala moder som FT8 mm.

Det har tidfigare bara varit tillåtet för icke-amatörer att använda amatörsändare i samband med t.ex kontakter med ISS eller liknande event men nu har man lättat även på det så det blir möjligt för alla amatörstationer, mer likt det som brukar kallas "second operator".

Du kan läsa hela nyheten från JARL på deras hemsida men om du inte behärskar japanska så kan du använda Google Translate, vilket brukar gå automatiskt om du använder Chrome eller Firefox mer rätt inställningar.