Meddelande från valberedningen inför valen på söndag 1 mars.

 

SödRa:s valberedning, har som tidigare meddelats, lagt sitt förslag på kandidater inför årsmötet 2020.

Preben Sörensen/SM0WJH, föreslagen styrelseledamot, har sedan meddelat att han inte längre står till förfogande som kandidat. En vakans till posten som styrelseledamot uppstod således.

 

Valberedningen önskade därför förslag på lämplig kandidat, att fylla uppkommen vakans, till torsdagen 2020-02-27.

Valberedningen föreslår enhälligt, Joakim Svanfeldt/SA0BSJ, som kandidat med ett nyval på 2 år för att fylla vakansen till styrelseledamot.

Joakim tillhör våra yngre medlemmar och är bland annat engagerad i SSA:s sektion ungdom, distrikt-0.

 

Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande)
Åke Holm/SM5CBW.

 

För valberedningen

Robert Malmqvist/SM0TAE