Meddelande från valberedningen inför valen på söndag 1 mars.

 

SödRa:s valberedning, har som tidigare meddelats, lagt sitt förslag på kandidater inför årsmötet 2020.

Preben Sörensen/SM0WJH, föreslagen styrelseledamot, har sedan meddelat att han inte längre står till förfogande som kandidat. En vakans till posten som styrelseledamot uppstod således.

 

Valberedningen önskade därför förslag på lämplig kandidat, att fylla uppkommen vakans, till torsdagen 2020-02-27.

Valberedningen föreslår enhälligt, Joakim Svanfeldt/SA0BSJ, som kandidat med ett nyval på 2 år för att fylla vakansen till styrelseledamot.

Joakim tillhör våra yngre medlemmar och är bland annat engagerad i SSA:s sektion ungdom, distrikt-0.

 

Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande)
Åke Holm/SM5CBW.

 

För valberedningen

Robert Malmqvist/SM0TAE

 


QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

 

Logga in/ut

Om Cookies