Meddelande från valberedningen rörande uppkommen vakans.

SödRa:s valberedning, har som tidigare meddelats, lagt sitt förslag på kandidater inför årsmötet 2020.

Preben Sörensen/SM0WJH, föreslagen styrelseledamot, har meddelat att han inte längre står till förfogande som kandidat. En vakans till posten som styrelseledamot har således uppstått.

 

Det ska också väljas en valberedning, på ett år.

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av ”minst två ledamöter varav en utses som sammankallande”.

Vi i valberedningen önskar förslag på lämpliga kandidater till ovanstående poster senast torsdagen 2020-02-27.

Val av kandidater kommer att ske under årsmötet söndagen 2020-03-01. Information om årsmötet meddelas av styrelsen.

Skicka gärna mail till För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen på våra onsdags-möten eller per telefon enligt nedan.

 

Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande) Tel: 070 555 38 49
Åke Holm/SM5CBW. Tel: 073 812 48 13

 

För valberedningen

Robert Malmqvist/SM0TAE


QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

 

Logga in/ut

Om Cookies