Valberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2020

Inför årsmötet 2020 har valberedningen följande förslag till valen:

 

Ordförande: Carl Gunnar Holm/SM5CTM. Omval på 2 år.

Styrelseledamot: Preben Sörensen/SM0WJH. Nyval på 2 år.
Styrelseledamot: Gunnar Lövsund/SM0BYO. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Gun Ahtola/SM0YDQ. Omval på 2 år.

Styrelsesuppleant: Nils Willart/SM0FNV. Nyval på 1 år.
Styrelsesuppleant: Anders Ljunggren/SA0CCA. Omval på 1 år.

Revisor: Börje Carlsson/SM0EYT. Omval på 1 år.
Revisor: Lennart Pålryd/SM5AOG. Omval på 1 år.

Valberedningen består av:
Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande)
Åke Holm/SM5CBW

 

Valberedningen har förutom möten, kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i
SödRa:s nyhetsblad samt föreningens hemsida, efterlyst förslag på kandidater. Vi har följt styrelsens arbete, intervjuat styrelsemedlemmar och tagit del av styrelsens protokoll.

Valberedningens förslag är enhälligt.

 

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE

 


QO-Translate

svnlenetfifrderu

Om Cookies

Programmet

29 jan 2020
19:30 - 21:00
’Gobox’, komplett radioshack i en portabel låda
05 feb 2020
19:30 - 21:00
Kvällsträff i klubbstugan
12 feb 2020
19:30 - 21:00
Johan, SM0OHX, berättar om HUR man hittar övergivna platser
15 feb 2020
00:00 - 23:59
ARRL-test CW
15 feb 2020
00:00 - 23:59
ARRL-test CW

Logga in/ut