Dax igen för slowscanbilder från ISS

Onsdag 4/12 12:00-16:50
Torsdag 5/12 11:25-17:15
Fredag 6/12 10:20-16:40


Alla tider UTC.
Frekvens 145.800 MHz FM mode PD-120.

Som vanligt kan schemat ändras om personalen där uppe får annat att göra.

Willie SAØBSV

rs0iss sstv 20131029 1121z image dmitry pashkov ub4uad

En slowscanbild från ISS som sändes vid ett tidigare tillfälle. Bilden från AMSAT-SE