Nu har WRC19 kommit till vägs ände och allt praktiskt arbete under konferensen är avklarat och de flesta delegaterna har börjat återvända till sina respektive hemländer. För en del återstår dock en veckas arbete eftersom de också ska delta i det sk CPM-mötet som startar på måndag. Där ska den nya studiecykeln formellt påbörjas och planerna för hur arbetet ska bedrivas fram till nästa WRC, ska dras upp.

20191027 042311WRC-perioden börjar med att man avhåller sk Radio Assembly, RA. Radio Assembly kan ses som ett förberedande möte inför WRC där olika rapporter och dokument gås igenom. Deltagare är bla sk Head of Delegations, dvs delegationsledarna från de olika länder som kommer att delta på WRC med start veckan efter.

Efter RA följer de fyra veckorna med WRC där de olika besluten fattas, baserat på de studier som gjorts under de fyra åren sedan förra WRC.

Veckan efter att WRC är avslutad hålls det första av två Conference Preparatory Meeting, CPM. På det första mötet går man igenom hur de olika agendapunkterna ska behandlas, vilka studiegrupper som behövs osv och startar upp den nya studieperiodens arbete.

På det andra CPM-mötet som går ungefär ett halvår innan nästa WRC stämmer man av rapporter som tagits fram och förbereder WRC.

WRC19 avklarat

Nu när WRC är klart så publiceras först ett dokument där alla besluten är samlade, sk Provisional Final Acts. Där är alla beslut samlade och sedan ska de översättas till de officella ITU-språken. Därefter uppdateras Radioreglementet, RR, med de nya besluten. Även RR publiceras på de sex olika ITU-språken och det är viktigt att de olika utgåvorna med olika språk verkligen säger samma sak. Därför tar det arbetet en hel del tid och det brukar ta runt ett halvår efter WRC innan den nya RR publiceras.

De olika besluten

Många olika beslut har fattats under konferensen, bland annat tilldelningen av 50 MHz för amatörer i region 1 men också att ge små satelliter som blivit mycket populära tillgång till frekvenser i bandet 137-149 Mhz vilket gör att de inte behöver dela på amatörbanden. Inför kommande WRC ska också amatörernas tillgång till 1240-1300 Mhz studeras för att se om skyddet för det Europeiska navigationssatellitsystemet Galileo behöver ökas eftersom det ligger i samma frekvensband och störningar på satellitnavigeringen har rapporterats.

Du hittar en sammanfattning från CEPT av den fjärde veckan här.

Final Acts

Om du vill kolla på den preliminära Final Acts för att se vad som beslutats om de olika agendapunkterna så finns den här. Jag vill dock direkt varna för att det inte direkt är någon godnattläsning eftersom den är rätt tungläst och på 567 sidor...

Där hittar du bland annat beslutet om 50-52 MHz till amatörerna i region 1, dvs Europa. Så nu kan kanske även de andra länderna i regionen få tillgång till bandet 50-52 MHz, något som ju amatörerna i Sverige haft länge trots att det inte varit ett amatörband i regionen.

Ett antal länder har anmält olika avvikelser, t.ex att man vill upplåta hela bandet 50-54 eller olika andra varianter och därför finns det ett antal olika fotnoter som gäller för de olika länderna.

Många möten har det blivit och ofta har mötena dragit ut till sent på kvällarna. De många möteslokalerna har varit väl utnytjade och det har stundtals varit svårt att hitta lediga lokaler.

20191118 104023

Den största konferenslokalen rymmer runt 3300 personer, sittande...

Positiv personal

Även om det stundtals förvånade oss att det verkade vara så personalintensivt jämfört med här hemma så var personalen generellt mycket positiv och verkade göra allt för att lösa problem som kunde uppstå. En observation man lätt gör är att tid verkar vara något som inte är så viktigt där nere. Ofta hörde man uttrycket "One minute!" om något som skulle göras. och när det kunde förväntas vara klart, men den "egyptiska" minuten kunde ofta vara upp mot en halvtimme... det blev ibland lite frustrerande att vänta kanske 15-20 minuter på växel när man betalat för maten...

En annan intressant observation är att det praktiskt taget endast är manlig personal som jobbar på hotellet. Allt från reception, säkerhetspersonal, kökspersonal och städning till room service sköttes av manlig personal. Den som städade de rum där flera av oss bodde brukade ibland excellera med att vika handdukarna på spännande sätt. En av kollegerna fick det här spännande husdjuret på sin säng en kväll när vi kom från konferensen.

20191117 212530

Handgjord handdukskrokodil som håller på att äta upp fjärrkontrollen...

Inga billiga saker...

Om någon händelsevis undrar vad kalaset kostar så har ITU budgeterat närmare 65 miljoner kronor för WRC19...  Bara översättning av dokument och simultantokning till sex språk under mötena, kostar drygt 22 miljoner kronor!  Häftiga pengar...  Men då är inte kostnaderna för de olika adminstrationerna medräknade, dvs kostnaden för att skicka delegater till konferensen. För Sveriges del är det sju personer som varit på plats under hela WRC varav tre som dessutom deltagit i RA och CPM, dvs ytterligare två veckor, dvs resa och uppehälle i 4-6 veckor för sju personer...

Utöver delegationen från PTS är det ungefär lika många till från bl.a Försvarsmakten, Ericsson, SES Astra, Chalmers mfl, som ingått i den svenska delegationen.

Nu är WRC slut för den här gången, det var, precis som tidigare gånger, jobbigt men intressant!

 


QO-Translate

svnlenetfifrderutr

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

 

Logga in/ut

Om Cookies