Meddelande från valberedningen inför styrelsevalet år 2020

SödRa är en dynamisk förening med god ekonomi och kring 250 medlemmar. Vi står inför många nya positiva utmaningar och behöver lämpliga medarbetare till det löpande styrelsearbetet. Är du intresserad eller har du förslag på lämplig kandidat? Skicka gärna mail till

För att kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen på våra onsdags-möten eller per telefon enligt nedan. Vi önskar ditt förslag senast 20 december.

 

De poster som skall väljas är följande:

Ordförande på 2 år. Idag: Carl Gunnar Holm/SM5CTM

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Nils Willart/SM0FNV

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Gunnar Lövsund/SM0BYO

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Gun Ahtola/SM0YDQ

Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Preben Sörensen/SM0WJH

Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Anders Ljunggren/SA0CCA

Revisor på 1 år. Idag: Börje Carlsson/SM0EYT (sammankallande)

Revisor på 1 år. Idag: Lennart Pålryd/SM5AOG

Vi önskar också förslag på kandidater till ny valberedning, som ska väljas på ett år.

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av ”minst två ledamöter varav en utses som sammankallande”.

 

Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande) Tel: 070-555 38 49

Åke Holm/SM5CBW. Tel: 072-225 48 13

Bästa hälsningar

För valberedningen

Robert Malmqvist/SM0TAE