Silent key SM0YX

Våran alltid glade spjuver, Benke SM0YX "Yxan" har lämnat oss.

Han deltog förutom på våra klubbträffar bl a på museifartygen på Djurgården när vi hade radiohelger ombord. Hans fina snabba morsetelegrafi nådde ut över världen. Han var även en flitig operatör på Tekniska museets amatörradiostation

 

Vi har enbart ljusa minnen av "Yxan" och vi saknar honom verkligen!

/Vännerna i Södertörns Radioamatörer.

SM0YX