Föredraget på onsdag om Koaxialkontakter och transmissionsledningar är inställt. Vi träffas ändå och pratar radio och annat av intresse. Kanske kan vi utbyta erfarenheter av den nya DMR-repeatern.

Välkomna!