Valberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2019

Styrelseledamot: Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Karl-Erik Färdigh/SM0NUE. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Bengt Knutsson/SM0DCD. Nyval på 2 år.

 

Styrelsesuppleant: Preben Sörensen/SM0WJH. Omval på 1 år.
Styrelsesuppleant: Anders Ljunggren/SA0CCA. Nyval på 1 år.

Revisor: Börje Carlsson/SM0EYT. Omval på 1 år.
Revisor: Lennart Pålryd/SM5AOG. Omval på 1 år.

Valberedningen består av:
Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande)
Åke Holm/SM5CBW

Valberedningen har förutom möten, kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i
SödRa:s nyhetsblad samt föreningens hemsida, efterlyst förslag på kandidater. Vi har följt styrelsens arbete, intervjuat styrelsemedlemmar och tagit del av styrelsens protokoll.

Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE


QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Kolla radannonserna!

Radannonserna är igång igen! Köp, byt eller sälj! Läs mer här!

Programmet

Våra ordinarie träffar är inställda tills vidare pga Coronasmittan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att starta igen så snart läget har förbättrats.

 

Logga in/ut

Om Cookies