Forskare har upptäckt att livet på jorden skyddas av en bubbla av radiostrålar skapade av människan.

Solstormar förekommer då och då och ställer till olika slag av oreda på jorden orsakade av förändringar i jordens magnetfält som i sin tur kan orsaka bl.a inducerade strömmar i elektriska installationer.

En solstorm är egentligen en explosion på solytan orsakad av överskottsenergi i omvandlingen av väte till helium i solens atmosfär. Explosionen slungar ut laddade partiklar som har så hög hastighet att de kan nå fram till jorden, om de riktas häråt, på runt 18 timmar.

Sådana explosioner är vanliga men effekten av dem träffar mer sällan jorden. På vägen hit kan de slå sönder solpaneler på satelliter och störa datorerna ombord och påverka GPS och kommunikationer via satellit. Men ibland träffar de också jorden och de kan då orsaka allt från norrsken till strömavbrott, störningar i teletrafik och på radar och i värsta fall slå sönder känslig elektronik. Ju mer elektronik vi får desto mer sårbara blir vi för den här typen av störningar.

Forskning har nu visat att det finns skydd för strålningen och ett av dem är en stor bubbla orsakad av radiostrålning i VLF-området skapad av människan! De frekvenserna används bl.a för kommunikation med ubåtar i undervattensläge och för att styra elektroniska klockor på långa avstånd. Det är oftast höga effekter som används och strålningen går även upp i rymden och där kan den skydda mot särskilt kraftig partikelstrålning. Detta har varit känt sedan 2014 men nu har man med hjälp av Nasas två Van Allen-sonder sett att den här bubblan växer sig allt starkare och att den ganska snart kommer att börja påverka sändningar från satelliter, bla GPS, och även det nya Galileoprogrammet riskerar att försenas. (länk till Van Allen projektet hos NASA)

För radioamatörer har det dock en god effekt eftersom det kan påverka möjligheten till till långväga kommuniktion på framför allt högre frekvenser, VHF och UHF, där man kan få vågutbredning som liknar den på HF, dvs att radioenergin reflekteras i atmosfären och kan ge mycket långa räckvidder framför allt på dagtid när solstrålningen förstärker "bubblan" och ökar reflektionen.

Bäst effekt får du om du har en riktantenn som du kan rikta uppåt med 20-45 graders elevation men effekten kan i gynnsamma fall vara märkbar även med en ganska ordinär vertikalantenn. Effekten är mest märkbar på dagen och på kvällen minskar den på liknande sätt som med de vanliga D och E-skikten på HF.

Under de kommande två veckorna väntas skiktet förstärkas lite men mot senare delen av april minskar effekten lite för att i början av maj öka igen, då mer ihållande genom att solstrålningen då blir starkare.

Så passa på att försöka få långväga kontakter, främst söderut under dagtid, och framför allt på frekvenser i UHF-bandet. Sen får vi se vilka mer negativa effekter som "bubblan" kan få på livet på jorden i allmänhet.

Du kan läsa mer om de skyddande bubblorna här.

Du kan också läsa mer om solstormarna och hotet mot jorden här.

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Logga in/ut

Om Cookies