Nedan följer en presentation av valberedningens kandidater och som tidigare inte deltagit i SödRa:s styrelsearbete. Vi låter Carl Gunnar/SM5CTM, föreslagen ordförande samt Preben Sörensen/SM0WJH och Bengt Knutsson/SM0DCD båda föreslagna till posterna som styrelsesuppleanter, nu själva presentera sig för medlemmarna.


För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE

 


CG, eller som jag egentligen heter, Carl Gunnar Holm är född 1946 i Västerhaninge.

Gifte mig med Britt 1969. Vi har tre mycket vuxna barn samt tio barnbarn inom spannet 1 månad och 20 år.

Vi bor sedan 1974 i Tungelsta.

Fick mitt C-cert 1963 vilket säkert påverkade valet att placera mig som radiotelegrafist på ubåt.

Den formella utbildningen är elkraftingenjör SSTA, maskinistutbildning Chalmers, men mest utbildning med fokus på organisation, ledarskap och ekonomi häribland RMI.

Jag har drivit konsultföretag (Management) i mer än 35 år med kontor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Familj, arbete och mycket resor innebar begränsad tid för amatörradiohobbyn. Under flera år var jag QRT och tappade mitt certifikat. Förnyade detta 1990 och har då och då kört en del från vår båt.

I och med min pensionering vid 70 år har jag med hejarop från min son Mattias SA5CNE, visserligen blygsamt, aktiverat radiohobbyn.

Förutom det nygamla intresset Amatörradio har och är båtliv tillsammans med ishockey en stor del av familjens gemensamma intressen. I båten finns en ICOM 7100 med avstämningsenhet AH4. En ICOM 7410, vertikalantenn för 6m tom 40m samt förkortad dipol för 80m finns i Tungelsta.

Min erfarenhet av föreningsverksamhet är mycket begränsad. Dock, under den period i början av 80-talet som båtklubbarna förhandlade med Stockholm stad om arrenden och köp av anläggning, var jag ordförande i Morarnas båtklubb med huvuduppgift att förhandla och skapa ett hyggligt avtal.

Min erfarenhet är istället hämtad från olika konsultuppdrag inom det privata näringslivet och kommunalt ägd verksamhet, ofta som inhyrd VD, att förändra/rekonstruera en organisation.

73 de Carl Gunnar


Hej

Mitt namn är Preben Sörensen.

Jag har sedan 1982 varit medlem i FRO och där deltagit i styrelsearbetet som styrelseledamot. Först på avdelningen i Falkenberg fram till 1995 och sedan 1996 på förbundet i Stockholm fram till 2003 då arbetet tog över med oregelbundna tider. Från 2006 och fram till 2017-03-31 har jag haft styrelseuppdrag i Kommunal på sektionsnivå och som representant på repskapet i avdelningen.

Mitt amatörradiocert fick jag 1997 då FRO hade en kurs. På den tiden fanns C-cert och som jag då tog.

Intresset för radiokommunikation kom redan på 70-talet via 27 MHz och i dag så är planen att komma igång på CW.

Antennbyggen med test- och funktionstester av egna hemmabyggen är saker jag gärna håller på med.


73 de

Preben Sörensen  SM0WJH


Jag är SM0DCD, heter Bengt Knutsson och bor i Söderby, norra Haninge.

Eftersom jag är föreslagen som styrelsemedlem till årsmötet 2018 kommer här en kort presentation av mig själv och hur mitt radioliv har gestaltat sig hittills.

Egentligen började intresset för radio väldigt tidigt redan på 50-talet då jag från baksidan kikade in i vår Telefunken som stod på en hylla i vårt kök. Vad var det som glimmade där inne, och hur kunde det komma ut ljud på framsidan? Och var låg Hilversum och Kalundborg, då välkända stationer som fanns på skalan?
Långt senare fick jag erfara att 6,3 volt det var spänningen som fick glödtrådarna att lysa.

När jag sedan vid 15 års åder fick SM5CJW Bosse som klasskamrat och fick inblick i hobbyn via honom blev jag helt såld.

Elektromagnetisk strålning som fenomen räcker kanske till att bli fascinerad, men efter att ha knåpat ihop min första sändare CoPa 10W kristallstyrt med rören 6V6, 6L6 och VT-150, och efter första CW-kontakterna på 80-metersbandet blev jag fast i hobbyn, trodde jag…

Men sedan kom vidare studier, flytt till Göteborg och sedan Stockholm, arbete och familj att innebära att annat fick stå emellan.

 

Efter 45 års radiotystnad lockades jag åter in till denna angenäma hobby, amatörradio via anslagstavlan hos ICA-Maxi där jag flera gånger hade sneglat på notiserna om SK0QO:s nybörjarkurser.  Till slut mognade tanken till handling, och jag tog kontakt med Lasse -FDO för att genom honom hoppa på kursen och fräscha upp de slumrande teknikkunskaperna från 60-talet.
Sagt och gjort, det blev spännande att äntra lokalen på Wallingatan för att tillsammans med yngre förmågor gnugga geniknölarna igen. Säkerligen hade hobbyn utvecklats rejält efter min långa QRT-period. Så här efteråt kan jag konstatera att den digitala världen är det stora tillskottet.

När kursen var till ända fick jag besked om att mitt gamla A-certifikat från militärtjänsten fortfarande gällde, och jag behövde inte avlägga nytt prov.

Problem med att få sätta upp antenner är ett välkänt faktum i våra kretsar, och det är orsaken till att jag ännu inte är QRV från eget QTH. Intressant är att CW-takterna sitter i efter alla år, dock med viss ringrost i bagaget, det ska erkännas.

Numera är jag medlem i SödRa sedan 2014 och trivs utmärkt ute vid klubbstugan på Gålö.

 

Styrelsearbete är jag inte helt obekant med, efter 10 år som sekreterare i samfälligheten på lantstället vid Skanssundet, längst ned i Botkyrka kommun.


Hur som helst tycker jag det är kul att vara med i en så trivsam klubb som SödRa.

 

73 de Bengt Knutsson, SM0DCD

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

14 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
21 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
28 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
04 sep 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
11 sep 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin

Logga in/ut

Om Cookies