Valberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2018

Ordförande: Carl Gunnar Holm/SM5CTM. Nyval på 2 år.

Styrelseledamot: Nils Willart/SM0FNV. Nyval på 2 år.
Styrelseledamot: Gunnar Lövsund/SM0BYO. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Gun Ahtola/SM0YDQ. Nyval på 2 år.

Styrelsesuppleant: Preben Sörensen/SM0WJH. Nyval på 1 år.
Styrelsesuppleant: Bengt Knutsson/SM0DCD. Nyval på 1 år.

Revisor: Börje Carlsson/SM0EYT. Omval på 1 år.
Revisor: Lennart Pålryd/SM5AOG. Omval på 1 år.

Valberedningen består av:
Robert Malmqvist/SM0TAE.
Göran Eriksson/SM5XW (sammankallande)


Valberedningen har förutom möten, kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i SödRa:s nyhetsblad samt hemsida, efterlyst förslag på kandidater. Vi har följt styrelsens arbete, intervjuat styrelsemedlemmar och tagit del av styrelsens protokoll.

Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

14 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
21 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
28 aug 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
04 sep 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin
11 sep 2022
20:30 - 21:00
Lokaltrafiknät och bulletin

Logga in/ut

Om Cookies