Att det finns en hel del amatörradiopryttlar ombord på ISS, den internationella rymdstationen, kanske är bekant. Vanligtvis fungerar det säkert alldeles utmärkt och amatörstationen används så snart det finns tillfälle för det, bla brukar olika skolor runt världen få prata med astronauterna. Ombord finns också en packet-nod som kan användas av de med lämplig utrusrning.

Nu har det dock uppstått ett problem med packetnoden som finns i "Columbus"-modulen och den fungerar inte längre som den ska. Problemen började för nån vecka sedan och först försökte man med att starta om noden men det gjorde bara felet värre och den slutade sända helt. Det som är rätt fantastiskt är att noden fungerat som den ska i 17 år(!) då den skickades upp med rymdskytteln Atlantis i september 2000. Det betyder att den byggdes, testades och certifierades för att tas med i rymden för ungefär 20 år sedan!

ARISS, Amateur Radio on the International Space Station, som driver amatörprojekten ombord på ISS, kommer nu att försöka hitta på en plan för att få igång systemet igen, primärt handlar det om felsökning och sedan att se vad som behöver göras. Nu är det inte lika enkelt som att leta fel på riggen i bilen, här ska en systematisk felsökning planläggas och dokumenteras i detalj. Sen ska planen godkännas av NASA innan den sätts i händerna på astronauterna.

Ett annat problem blir att besättningen kommer att bytas ut i närtid vilket ytterligare drar ut på tiden innan felsökningen kan påbörjas eftersom den nuvarande besättningen nu håller på med förberedelser inför personalbytet.

Ett annat problem för ARISS är att sådant här kostar pengar, stora pengar. Man ber därför om gåvor och bidrag, stora eller små, som kan få projektet att leva vidare.

Du kan läsa mer om den felande packet-modulen på AMSAT:s hemsida där du också kan se en bild av apparaten som krånglar.