SSA har tagit fram ett nytt studiematerial som handlar om elektromagnetiska fält, EMF. Kunskap om detta ingår i kunskapskraven för certifikatprovet men kursmaterial har hittills saknats vilket gjort det svårt att studera ämnet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har påtalat bristen och har ställt krav på att ämnet måste ingå i utbildningen av nya radioamatörer och dessutom att de som redan har certifikat ska ta del av materialet för att öka kunskaperna om EMF.

Det nya materialet tar bl.a upp vad elektromagnestiska fält är, hur dom alstras och vad som påverkar styrkan i fältet. Starka elektromagnetiska fält är inte hälsosamma men om, och i så fall hur, svagare fält påverkar kroppen är inte känt och det finns inga studier som entydigt pekar på att det innebär risker att vistas i sådana fält.

SSM tillämpar sk försiktighetsprincipen, dvs undvik att vistas i elektromagnetiska fält i onödan och har tagit fram sk referensvärden som anger de värden som de rekommenderas att de inte överskrids.

Här hittar du studiematerialet

Läs mer på SSA:s hemsida här


QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 apr 2020
10:00 - 14:00
Radiomässa i Eskilstuna - INSTÄLLD!
18 apr 2020
08:30 - 17:00
Kurs för amatörradiocertifikat helg 4
18 apr 2020
08:30 - 17:00
Kurs för amatörradiocertifikat helg 4
22 apr 2020
19:30 - 21:00
Hur kör vi contest
24 apr 2020
19:30 - 21:00
SSA Årsmöte

Logga in/ut

Om Cookies