Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under hösten genomfört mätningar på den utstrålade effekten från radioamatörsändare för att kartlägga om de utstrålade nivåerna överskrider de gränsvärden som finns.

Det finns inga direkta tecken på att så skulle vara fallet men SSM, liksom PTS, får då och då frågor från grannar och andra närboende till radioamatörer som undrar om riskerna med strålning. SSM har hittills inte haft något underbyggt svar på frågan och "det vet vi inte" är inget bra svar. De har därför tagit kontakt med konsultföretaget ÅF och bett dem om hjälp med mätningarna.

Ett antal driftfall som kan motsvara olika installationsfall som förekommer framför allt i tätorder har skapats och den utstrålade effekten har sedan mätts under ordnade former för att se hur mycket energi som utstrålas i de olika fallen.

En första rapport finns nu publicerad och den kommer sedan att ligga till grund för fortsatta studier för att se om det finns anledning till ytterligare åtgärder.

Bl.a Tyskland och Australien har sedan länge regler för hur mycket olika sändare får stråla och de har olika regler för hur det ska kontrolleras och efterlevas. Möjligen kan det bli aktuellt med liknande åtgärder i Sverige, det får framtiden utvisa.

Rapporten kan du hitta här.


QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 apr 2020
10:00 - 14:00
Radiomässa i Eskilstuna - INSTÄLLD!
18 apr 2020
08:30 - 17:00
Kurs för amatörradiocertifikat helg 4
18 apr 2020
08:30 - 17:00
Kurs för amatörradiocertifikat helg 4
22 apr 2020
19:30 - 21:00
Hur kör vi contest
24 apr 2020
19:30 - 21:00
SSA Årsmöte

Logga in/ut

Om Cookies