WRC - ITU:s världsradiokonferens är nu inne på sista veckan och nu återstår de riktigt hårda förhandlingarna om vilka ändringar som ska införas i Radioreglementet som resultat av årets WRC. Det många olika viljor som ska enas och debatten hård.

Om det var långa dagar tidigare under veckorna med 15-16 timmars arbetsdagar så är det inget mot vad det är nu. Nu pågår diskussionerna nästan dygnet runt och flera i den svenska delegationen har i skrivande stund varit igång mer än 24 timmar i sträck. Naturligtvis är risken stor att debatten under sådana förhållanden spårar ur på olika håll och flera exempel på rätt tuffa angrepp har förekommit under de senaste dygnen när argumenten tryter. Det är inte heller ovanligt att några stilla somnar i sin bänk och vid några tillfällen har det lett till att man missat att argumentera och sen vaknat till när beslutet redan är fattat...

Bilden bredvid visar ett sådant tillfälle, för att undvika att peka ut en nation är bilden lätt retuscherad när det gäller landets namn...

Arbetet inom ITU bygger på konsensus, det vill säga att man nästan aldrig röstar om något utan förhandlar tills man hittar en formulering som alla kan acceptera, men inte nödvändigtvis, uppskatta eller gilla. Uttrycket brukar vara "equally unhappy" och det beskriver nog rätt bra av det handlar om.

De olika förslagen till ändringar och fortsatt arbete, Resolutionerna, är nu i stort sett klara och nu pågår diskussioner om vilka länder som ska stödja de olika resolutionerna och vilka som ska finnas med i de "noter" som finns i Radioreglementet där ett land kan uttrycka att man inte vill acceptera det som gäller för övriga länder. Det kan t.ex stå att ett visst frekvensband är tilldelat för TV i region 1, som Sverige tillhör, medan i Sverige har vi istället beslutat att använda det till mobiltelefoni. Då kan Sverige begära att få infört i en fotnot till den paragrafen att i Sverige gäller inte skrivningen om TV. (Den ständiga frågan är för övrigt vad fotnot heter i plural? Finns ett sånt ord? Fotnotar? Oftast brukar det bli fotnötter...)

Diskussionerna gäller också upptäckta fel i översättningarna till de olika språken som gör att innebörden inte upplevs som rätt i ett visst språk. Även det kan medföra långa debatter.

Diskussionerna fortsätter...

 

 

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Logga in/ut

Om Cookies