Idag är det på dagen hundra år sedan Titanic gick på ett isberg och till slut gick under i det iskalla vattnet. Många är de stationer som idag hedrat minnet genom att vara QRV med olika specialsignaler, någon till och med från platsen för förlisningen.

Även i Sverige finns en specialsignal, SK100MGY, vilken även den är i luften till minne av Titanics undergång.

Det finns många källor på nätet med mer information, en är bland annat Coastradio där man redovisar en stor mängd stationer som sänder till minne av Titanic.