Nyanlända kort från SSA i Sollentuna finns nu i QSL-lådan på Gålö
En sammanställning bifogas här nedan.
Kontrollera tidigare "listor" Denna lista visar bara NYA KORT

CALL NYA KORT
SM0ASB - 8
SA0BDK - 4
SM5BMD - 1
SA0BQL - 7
SM0BRF - 20
SA0BRW - 1
SM0BYO - 2
SM5CBV - 1
SA0CCA - 4
SM0DCD - 10 (avhämtat)
SM0DSF - 12 (avhämtat)
SM0DSG - 9 (8S0DX)
SM0DWK - 1
SM0FDO - 4 (SM7FDO)
SM0IFP - 1
SM5LW - 3
SM0LYC - 8
SM0NUE - 10 (avhämtat)
SA0PAL - 2
SM0SBL - 1
SA0SOA - 5
SM0SVQ - 2
SM0TWH - 1
SM0XMX - 2
SK0CC - 5
8S0ITU - 3
SK0QO - 26 (avhämtat)
7S0SFJ - 1

73 de Kalle SM0NUE 29 maj 2022


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Klubbfrekvenser

Våra klubbfrekvenser:

145,425 MHz resp RU6/R3x. För D-star 434.575 Mhz (-2 MHz). På KV: 3633 kHz, varje sönd kl 10.

Logga in/ut

Om Cookies