En omfattande lista av trafikförkortningar, betydligt fler än vad som brukar användas inom amatörradion, även av relativt avancerade operatörer.

 

Trafikförkortningar

Kod

Internationella uttryck

Svenska uttryck

 

AA

All after

Allt efter

AB

All before

Allt före

ABT

About

Omkring, ungefär

AC

Alternating current

Växelström

ADS

Address

Adress

AGN

Again

Igen

ANI

Any

Någon

ANS

Answer

Svar, svara

ANT

Antenna

Antenn

 

 

 

BC

Broadcast

Rundradio

BCI

Broadcast interference

Rundradiostöring

BK

Break

Avbryt(-a) sändningen

BN

Between

Mellan

BTR

Better

Bättre

BUG

"Bug"

Bugg = automatisk telegrafnyckel

 

 

 

C

Correct

Rätt "Ja"

CFM

Confirm(-ing)

Bekräfta(-r), Bekräftande

CL

I am closing my station

Jag stänger stationen

CO

Crystal oscilator

Kritalloscillator

CONDS

Conditions

Förbindelsemöjligheter

CONDX

Distance conditions

Långväga förbindelsemöjligheter

CQ

"Seek you"

Allmänt anrop

CS

To all

Till alla

CUAGN

Call sign

Anropssignal

CUL

See you later

Vi ses senare

CW

Continuous waves

Telegrafi (A1A)

 

 

 

DC

Direct current

Likström

DCT

Direct

Direkt

DE

From

Från... (Anropssignal)

DR

Dear

Kära

DX

Distance

Stora avstånd, Långväga

 

 

 

ER,ERE ES

Here and

Här och

 

 

 

FB

Fine Business

Utmärkt, bra

FM

Frequency modulation

Frekvensmodulering

FREQ, FQ

Frequency

Frekvens

FIG(-S)

Figure(-s)

Siffra, siffror telefoni

FONE

Telephony "phone"

Telefoni

 

 

 

GA

Good afternoon

God middag

 

Go ahead

Sätt(-a) igång

GB

Good bye

Adjö

GE

Good evning

God afton

GLD

Glad

Glad

GM

Good morning

God morgon

GMT

Greenwich meantime

Greenwich-tid (Sv -1tim sommar -2tim)

GN

Good night

God natt

GND

Ground

Jord

 

 

 

Ham

"Ham"

Sändaramatör

HF

High frequency

"Kortvåg" 3-30MHz

HI

"Hi"

Skratt tecken

HPE

Hope

Hoppas

HR

Here

Här

HRD

Heard

Hörde, hört, hörd

HW

How

Hur

 

 

 

INFC

Information

Upplysning, meddelande

 

 

 

K

Come

Kom

KM

Kilometer(-s)

Kilometer

KN

Come - nobody else

Kom, då endast en station avses, och

 

 

övriga anmodas att inte svara

 

 

 

LIC, (LIS)

License

Licens

LID

"Lid"

Dålig telegrafist

LOG

Logg book

Radiodagbok

LW

Long Wire

Antenn med lång enkel tråd

 

 

 

MIN

Minute(-s)

Minut(-er)

MIKE

Microphone

Mikrofon

MNI

Many

Många

MSG

Message

Meddelande, telegram

 

 

 

NG

No good

Inte bra, ej godtagbar

NIL

Nothing

Ingenting (att sända)

NR

Number, near

Nummer, nära

NW

Now

Nu

 

 

 

OB

Old boy

Gamle gosse, kamrat

OK

Correct

Rätt, stämmer, ja, överens

OM

Old man

Gamle vän

OP, OPR

Operator

Operatör, telegrafist

OSC

Oscillator

Oscillator

OT

Old timer

Gammal och erfaren, veteran

 

 

 

PA

Poweramplifier

Slutsteg

PSE

Please

Var god (att...)

PSED

Pleased

Glad, nöjd

PWR

Power

Effekt

 

 

 

R

Received

Allt uppfattad, mottaget

RCD (RCVD)

Received

Erhållit, mottagit

RCVR (RX)

Receiver

Mottagare

RIG

Rig

Stationsutrustning

RPT

Repeat

Repetera

RPRT

Report

Rapport(-era)

RTTY

Radio teletype

Fjärrskrift

 

 

 

SIGS

Signals

Signaler, tecken

SILENT KEY

Silent key

Sändaramtör som avlidit

SKED

Schedule

Passnngstid, tidtabell

SRI

Sorry

Beklagar

SSB

Singel side band

Enkelt sidband

SSTV

Slow scan television

Television

STBI

Stand by

Vänta

STN

Station

Station

SW

Short wave

Kortvåg, 3-30MHz

SWL

Short wave listener

Kortvågslyssnare

SVC

Service

Tjänst

 

 

 

TEST

Test

Prov, försök, tävling

TFC

Traffic

Trafik

TKS, TNX

Thanks

Tack

TMW

Tomorrow

I morgon

TVI

Television interference

Televisionsstörningar

TX

Transmitter

Sändare

 

 

 

U

You

Du, ni

UFB

Ultra fine business

Ypperlig(-t), bästa tänkbara

UNLIC

Unlicensed

Olicensierad, illegal station

UR

Your

Din, ditt, dina, er

UTC

Coordinated universal time

Se "GMT"

 

 

 

VFO

Variable frequency oscillator

Variabel frekvensoscillator

VY

Very

Mycket

 

 

 

WA

Word after

Ordet efter

WB

Word before

Ordet före

WD, WDS

Word(-s)

Ord

WKD

Worked

(haft) Förbindelse med ... "kört"

WL

Well

Nåväl, alltnog

WX

Weather

Väder, Väderlek

 

 

 

XMTR

Transmitter

Sändare

XTAL

Crystal

Kristall

XYL

Wife

Hustru

 

 

 

YL

Young lady

Flicka, fästmö

YR

Your

Dina, ert

 

 

 

Z

Zulu

Betecknat GMT efter klockslag

 

 

 

2DA

Today

Idag

2NITE

Tonight

I kväll, i natt

B4

Before

Förut, innan

U2

You too

Du också

 

 

 

73

Kindest regards

Hjärliga hälsningar

88

Love and kisses

Puss och kram

99

Go to hell

Stick och brinn


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

29 mar 2023
19:30 - 21:00
Mobiltelefonins utveckling
02 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
02 apr 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
05 apr 2023
19:30 - 21:00
Om portabeltrafik med SM0OEK, del 1
09 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen

Logga in/ut

Om Cookies