Här följer ett antal Q-koder på svenska. Det finns också angivet vilka dom som amatör bör kunna, i alla fall till att börja med.

Förkortning

Fråga

Svar eller meddelande

Tillägg

Anm

QRA

Vad heter Er station?

Min station heter...

 

B

QRG

Kan Ni ange exakt frekvens?

Exakt frekvens är...kHz

 

A

QRH

Varierar min frekvens?

Er frekvens varierar.

 

B

QRI

Hur är min sändningston?

Er sändningston är...

1. God
2. Varierar
3. Dålig

B

 

Förkortning

Fråga

Svar eller meddelande

Tillägg

Anm

QRA

Vad heter Er station?

Min station heter...

 

B

QRG

Kan Ni ange exakt frekvens?

Exakt frekvens är...kHz

 

A

QRH

Varierar min frekvens?

Er frekvens varierar.

 

B

QRI

Hur är min sändningston?

Er sändningston är...

1. God
2. Varierar
3. Dålig

B

QRK

Vilken uppfattbarhet har mina/...*s signaler?

Uppfattbarheten hos Era/...*'s är...

1. Dålig
2. Bristfällig
3. Ganska god
4. God
5. Utmärkt

B

QRL

Är Ni upptagen?

Jag är upptagen, stör ej.

 

A


QRM

Är Ni störd av annan station?

Störningarna från annan station är...

1. obefintliga
2. svaga
3. måttliga
4. starka
5. mycket starka

A

QRN

Besväras Ni av atmosfäriska störningar?

Atmosfäriska störningar är...

1. obefintliga
2. svaga
3. måttliga
4. starka
5. mycket starka

A

QRO

Skall jag öka sändningseffekten?

Öka sändningseffekten.

 

A

QRP

Skall jag minska sändningseffekten?

Minska sändningseffekten.

 

A

QRQ

Skall jag öka sändningshastigheten?

Öka sändningshastigheten.

 

A

QRS

Skall jag minska sändningshastigheten?

Minska sändningshastigheten.

 

A

QRT

Skall jag avbryta sändningen?

Avbryt sändningen.

 

A

QRU

Har Ni något till mig?

Jag har inget till Er.

 

A

QRV

Är Ni redo?

Jag är redo.

 

A

QRX

När anropar Ni mig igen?

Jag anropar Er igen kl...

 

A

QRZ

Vem anropar mig?

Ni anropas av...* (på...kHz).

 

A

QSA

Vilken styrka har mina (eller...*'s) signaler?

Era (eller...*'s) signaler är...

1. knappast uppfattbara
2. svaga
3. ganska goda
4. goda
5. mycket goda

B

QSB

Varierar min signalstyrka?

Er signalsyrka varierar.

 

A

QSD

Är min teckengivning dålig?

Era teckengivning är dålig.

 

B

QSK

Kan Ni höra mig mellan Era signaler och får jag i så fall avbryta er?

Jag kan höra er mellan mina signaler och Ni får avbryta min sändning.

 

B

QSL

Kan Ni ge mig kvittens?

Jag kvitterar.

 

A

QSO

Kan du få förbindelse med...*  direkt?

Jag kan få kontakt med ...* direkt.

 

A

QSP

Kan Ni transitera till...*?

Jag kan transitera till...*

 

B

QSV

Skall jag sända en serie VVV på denna frekvens/...kHz

Sänd en serie VVV på denna frekvens/kHz.

 

B

QSX

Kan Ni lyssna på...* på..kHz?

Jag lyssnar på...* på...kHz.

 

B

QSY

Skall jag gå över till annan frekvens?

Gå över till annan frekvens /... kHz.

 

A

QTC

Hur många telegram har Ni att sända?

Jag har... telegram till Er.

 

A

QTH

Vilket är Ert geografiska läge?

Mitt geografiska läge är...

 

A

QTR

Kan Ni ge mig rätt tid?

Rätt tid är...

 

B

 

 

 

 

 

QNI

Ska jag anmäla mig som nätstation?

Nätstationer anmäler sig

 

C

* Namn och/eller anropssignal Anmärkningar:
A        Absolut nödvändiga att kunna
B        Bra att kunna för trafik med mer erfarna radioamatörer
C        Används i samband med incheckningar efter bulletiner m m. Huvudstationen sänder då uppmaningen QNI, som betyder att övriga stationer får anmäla sig. Detta sker genom att enbart ange sin egen signal en eller max två gånger.

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

29 mar 2023
19:30 - 21:00
Mobiltelefonins utveckling
02 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
02 apr 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
05 apr 2023
19:30 - 21:00
Om portabeltrafik med SM0OEK, del 1
09 apr 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen

Logga in/ut

Om Cookies