Nu kan du köpa våra fina klubbmärken och dekorera dig själv, din bil och din rigg.
Finns att inköpa på våra onsdagsmöten samt naturligtvis även på kommande fieldday.
Du kan även köpa de flesta av SSAs märken hos oss.

Har du inte möjlighet att komma till våra möten kan du få märkena hemskickade.
Sätt in totalbeloppet plus 12 kr i porto på vårt plusgiro 68 05 89-9 och ange din signal.
Skicka också ett email till kassor(at)sk0qo.se och ange din signal samt vilka märken du vill ha.
Vi skickar sedan dessa så snart beloppet har kommit in på vårt konto. Här kan du skriva in din beställning:

 

Södra nål<södra>
Pris 20 kr

Södra märke
SödRa clutch 19 x 12 mm
Pris  20 kr

SödRa grön tyg
Tygmärke 80 mm diam.
Pris 30 kr

SödRa bilmärke
Bildekal på vit botten, diam 90 mm
för utvändig placering
Pris 10 kr

SödRa bilmärke, invändigt
Bildekal på transparent botten, diam 90 mm
för invändig placering
Pris 10 kr

 

</södra>


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

svnlenetfifrderutr

Programmet

04 feb 2023
18:00 - 00:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
00:00 - 18:00
European DX Contest, CW och SSB
05 feb 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
05 feb 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
08 feb 2023
19:30 - 21:00
Stefan berättar om Mobitex

Klubbfrekvenser

Våra klubbfrekvenser:

145,425 MHz resp RU6/R3x. För D-star 434.575 Mhz (-2 MHz). På KV: 3633 kHz, varje sönd kl 10.

Logga in/ut

Om Cookies