Mötesrapporter

Rapporter från mötenHär publicerar vi rapporter från våra medlemsmöten och andra aktiviteter för att ge även de som inte kunde närvara lite information om vad vi gör.

Workshop om vår repeater 2019-04-03

Våra repeatrar på 2 m och 70 cm liksom D-star har ju länge varit ett sorgligt kapitel med störningar och dåliga eller inga funktioner. Styrelsen har nu gett Christer Jonson/SA0BFC uppdraget att ansvara för den arbetsgrupp som ska komma till rätta med problemen.

Kurs och arbetshelg den 9-10 mars

Diverse aktiviteter hade vi på Gålö i helgen.

Huvudaktivitet var vårens certifikatkurs. Denna har samlat 10 deltagare vilket får anses vara mycket bra. Dessutom en lagom grupp för kursen.
Det är ett väldigt motiverat gäng, extra roligt är att det är blandade åldrar. Fyra deltagare är under 20 år. Vi har ett par elever från Engelska skolan, ett gymnasium där Jonathan, SA0KJI är lärare i fysik och matematik.

Från resan till Tjernobyl med Christian/SM0CRT

Onsdagen 20 februari kom Christian/SM0CRT och visade bilder samt berättade om sin motorcykelresa till Tjernobyl. Han besökte även den så kallade ”hackspetten” som var en kortvågsradar från Duga-3-anläggningen ca 15km utanför Tjernobyl. Tanken var att man med denna radar som var riktad mot Nordamerika, kunde få en tidig förvarning om flygangrepp och missiler.

Onsdagen den 13 februari gick mötet med temat Hjärt och LungRäddning - HLR. Det var Anders SM0DXG som berättade och visade hur detta går till. När någon fått hjärtstillestånd är det riktigt brått och efter 10 minuter är överlevnadschansen liten.

QO-Translate

svnlenetfifrderu

Om Cookies

Avgifter för 2019

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 20 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar nästa års avgift som gäller resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut